Pensioenkorting in 2020:

Pensioenkorting in 2020:

In 2020 worden mogelijk miljoenen Pensioenuitkeringen gekort waarbij de kortingen op kunnen lopen tot 15 procent.

Het raakt mensen die reeds een pensioenuitkering ontvangen maar ook mensen die een aanspraak hebben op een toekomstige pensioenuitkering worden er mee geconfronteerd.

In het recente pensioen akkoord is de afspraak gemaakt dat de minimale dekkingsgraad van 104 procent (verhouding tussen het aanwezige vermogen versus de huidige en toekomstige verplichtingen) verlaagd wordt naar 100 procent.

Komt een pensioenfonds onder deze minimale dekkingsgraad van 100 procent dan dreigt korten op de pensioenuitkering en op de pensioenaanspraak.

Bij o.a. de pensioenfondsen in de metaal (PME en PMT) is er al 5 jaar lang lang sprake van een te lage dekkingsgraad maar ook voor deelnemers bij het ABP en PFZW dreigt een korting.

Bij veel pensioenfondsen in de afgelopen jaren al geen indexatie (verhoging) van de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken maar nu dreigt er zelfs een verlaging van de pensioenen.

Kortingen mogen uitgesmeerd worden over 10 jaar.

Oorzaak van de mogelijke kortingen op de pensioenen:

  • Rente is laag
  • Vergrijzing
  • Collectiviteit van pensioenen