Betalings-problemen op hypothecaire leningen en betaalpauze

Betalings-problemen op hypothecaire leningen en betaalpauze

Vanwege de huidige Corona crisis zijn in de afgelopen maanden ruim 30.000 betaalpauzes verleend aan consumenten met betalingsproblemen.

Vanwege het voortduren van de Corona crisis zullen er meer consumeren met betalingsproblemen gaan ontstaan die behoefte hebben aan een betaalpauze.

Geldverstrekkers hebben beleid geformuleerd hoe om te gaan met betalingsachterstanden waarbij het klantbelang centraal staat.

Betaalpauzes zijn tijdelijk en kunnen fiscale gevolgen hebben.

  • hypotheekrente die niet betaald is kan niet worden afgetrokken
  • risico dat voor de gehele looptijd van de hypotheek de hypotheekrente niet afgetrokken mag worden.

Om de renteaftrek te kunnen behouden zijn de volgende voorwaarden gesteld:

  • aanvraagperiode 12 maart tot en met 31 december 2020
  • maximum duur 12 maanden
  • terugbetalen kan tot uiterlijk de einddatum van de hypotheek
  • uitgestelde rente mag de bank onderbrengen in een nieuw lening deel

Hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie:

  • Woonlastenfaciliteit

Het geen impliceert dat er een achterstand is toegestaan tot 9 procent van het oorspronkelijke hypotheekbedrag.