Crowdfunding is de nieuwe manier van financieren volgens NFCO

Crowdfunding is een betrekkelijk nieuwe vorm van financieren; steeds meer ( startende) ondernemers/ondernemingen maken gebruik van crowdfunding. Crowdfunding is een uitstekend alternatief voor bancaire financiering of als aanvulling met een bancaire financiering.

 

De groei van crowdfunding in de afgelopen jaren is spectaculair; in 2011 werd 2.5 miljoen euro doormiddel van crowdfunding gefinancierd; in 2012 was dit reeds 14 miljoen euro en in 2013 is de populariteit van crowdfunding flink toegenomen; in totaal is er voor een bedrag van 32 miljoen euro doormiddel van crowdfunding gefinancierd.

 

Het aantal crowdfundingpartijen of crowdfundingplatforms die zich bezig houden met het in contact brengen van investeerders en vrager is in de afgelopen jaren explosief gegroeid. De omvang van crowdfunding steeg vooral bij commerciële ondernemingen en de groei zal, naar verwachting, in 2014 toenemen bij projecten die te maken hebben met sport, vastgoed en commercieel sterke midden-en kleinbedrijven.

 

Er zijn crowdfundingplatforms voor ondernemingen/ondernemers/projecten die zich richten op:

 • Vastgoed                   2Fund
 • Horeca                      Horecacrowdfunding
 • MKB                          Crowdaboutnow

Symbid

Share2start

Wekomenerwel

Seeds

Viviad

Geldvoorelkaar

Fundyd

 

 • Tuinbouw                   Fundaplant
 • Creativiteit                 Cinecrowd

EU1

Nieuwspost

 

 • Boeken            TenPages

BookaBook

 

 • Kunst                            Voordekunst
 • Duurzaamheid            Zonnepanelenvoorelkaar

Share2start

 

 • Bedrijfsfinanciering     Leadfunder

Kapitaalopmaat

Fundme

 

 

Naast deze bekende crowdfundingplatforms zijn er een aantal onbekende crowdfundingplatforms:

 

 • PitchStar
 • Gambitious
 • Green Crowd

 

Recent zijn een aantal nieuwe platforms voor crowdfunding geïntroduceerd:

 

 • Kapitaal op Maat

 

een professioneel crowdfunding platform waar transparantie voor investeerders en ondernemers hoog in het vaandal staat. Evenals andere crowdfunding platforms vindt er een identiteitscheck, een financiële check en een algemene check ( zekerheden/onderpand etc.) plaats. NFCO kan iedere ondernemer voorzien van alle relevante informatie om succesvol een aanvraag voor crowdfunding in te kunnen dienen.

 

 • Kickstarter.

 

Tot voor kort opereerde dit crowdfunding platform alleen in Engeland en Amerika; Kickstarter is opgericht in 2009 en zeer succesvol in Amerika met het funden van Pebble Watch en The Form. Kickstarter geeft aan zeer spoedig de deuren te openen voor Nederlandse ondernemers en initiatieven.

 

Na de introductie van de Nederlandse versie van Kickstarter staan er inmiddels 160 Nederlandse projecten op dit crowdfundingplatform. De diversiteit is van de crowdfunding is enorm:

 

Lekker, een initiatief om een financiering rond te krijgen voor een revolutionair koffiefilter

 

Tovervijver, een financiering voor een prentenboek en daarnaast een financieringsaanvraag voor de ontwikkeling van een trapglijbaan.

 

Volgens kickstarter zijn er inmiddels 43 financieringsprojecten succesvol afgerond.

 

Op deze crowdfundingplatforms worden de ondernemingsplannen van de vragers gepresenteerd waarmee investeerders o.a. consumenten om een bijdrage wordt gevraagd.

 

Om succesvol te kunnen zijn bij het vinden van een passende en verantwoorde financiering is een professionele presentatie van de onderneming/project inclusief een exploitatie-en liquiditeitsprognose en een investerings-en financieringplan essentieel.

 

In deze presentatie is het belangrijk dat het idee op een aansprekende manier gepresenteerd wordt; helder, transparant, eerlijk en gebaseerd op de vooruitzichten in de branche. En natuurlijk: welk platform sluit het beste aan bij de doelstellingen en aard van de onderneming.

 

Soorten van crowdfunding:

Lening: Bij deze vorm van crowdfunding wordt er een lening door de crowd aan de ondernemer verstrekt. De lening kent vaak een vaste looptijd en rentepercentage.

 

Aandelen: In dit geval wordt er geïnvesteerd in het eigen vermogen van de onderneming. De investeerder wordt voor een deel eigenaar van de onderneming en krijgt recht op een aandeel in de winst. Dit betekent niet automatisch dat er zeggenschap in de onderneming wordt verkregen. Vaak worden alle investeerders gebundeld in een tussenliggende entiteit waarmee de investeerders toetreden als één aandeelhouder.

 

Crowdfunding in de vorm van voorverkoop is gebaseerd op het stimuleren van innovatie. De ondernemer vraagt de crowd een product te kopen dat nog geproduceerd moet worden. De crowd betaalt het toekomstige product vooruit. Zodoende heeft de ondernemer kapitaal om het product (uit) te ontwikkelen en te leveren.

 

De crowd doneert geld aan een project zonder dat de crowd daar geldelijk iets voor terug krijgt.

 

In de Amerika heeft is het wettelijk verboden dat investeerders winst kunnen behalen uit crowdfunding. Investeren met aandelen is in de Amerika daarom niet mogelijk. In Nederland is crowdfunding via aandelen wel mogelijk, maar hier is wel een wettelijke grens aan. Investeerders kunnen aandelen nemen in een project, maar deze aandelen mogen niet op elk moment vrij te verhandelen zijn. Wel kunnen aandelen verkregen via crowdfunding worden verhandeld via een speciale constructie, op dit moment is Symbid het enige Nederlandse platform wat een dergelijke constructie aanbiedt. Een tweede bepaling is dat het verboden is voor crowdfundingplatformen om investeerders te adviseren over aangeboden projecten. Crowdfundingplatformen mogen bemiddelen tussen investeerders en ondernemers, maar moeten onpartijdig zijn tussen de verschillende projecten die zij aanbieden. Deze bepaling geldt zowel in Nederland als in Amerika.

 

Daarnaast dienen de voorwaarden duidelijk vooraf vastgesteld te worden:

 

 • welke vergoeding wordt er overeengekomen
 • wat is de looptijd
 • wat wordt er daarnaast nog aangeboden ( kortingen)

 

Een selectie van het juiste platform is belangrijk. Het advies van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. ( NFCO) is om naast crowdfunding alle andere vormen van financiering te onderzoeken.

 

Gedegen onderzoek, creativiteit, inhoudelijke expertise en visie worden door NFCO gecombineerd om ondernemers/ondernemingen hun ambities waar te kunnen maken.

 

Recent verscheen onderstaand bericht inzake een succesvolle crowdfunding:

 

Crowdfunders redden Donner

De Rotterdamse boekwinkel Donner heeft met crowdfunding 250.000 euro opgehaald voor een doorstart. Bijna 1800 mensen kochten via het platform Symbid bij elkaar 15% van de aandelen in de winkel, die in februari smen met de andere 15 winkels in de keten van Polare failliet werd verklaard. Vijf medewerkers van Donner hadden de reddingsactie gestart. ‘Donner is teruggegeven aan de Rotterdammers en daar ben ik trots op’ zegt een van hen. Door het faillisement is Donner wel gedwongen van de huidige locatie op de Lijnbaan naar een nieuw onderkomen op de Coolsingel.

 

Staat de presentatie op en crowdfundingplatform dan is het zaak om op diverse manieren de aandacht op crowdfunding te vestigen:

 

 • via LinkedIn
 • via Facebook
 • via lokale media
 • via Twitter
 • via vakbladen

 

hoe meer publiciteit hoe groter de kans op succes.

 

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers zal samen met de ondernemer de juiste strategie bepalen voor wat betreft de keuze voor het crowdfundingplatform, de presentatie, publiciteit etc.

 

Voor alle vormen van financiering, naast crowdfunding zijn dat:

 

 • Bancaire financiering in de vorm van een rekening-courantfaciliteit of bedrijfslening
 • Kredietunie
 • Microkrediet
 • Factoring
 • Lease

 

is een volledig ondernemingsplan een voorwaarde.

 

Goede aanvulling

“Crowdfunding en andere alternatieve financieringsvormen vormen een goede aanvullingen op bankkrediet”, zegt Niels van Buren, manager zakelijke kredietverlening van de ING. “”

 

Ook starters met een innovatief product kunnen hun voordeel doen met de mogelijkheden die crowdfunding biedt.” Het aanbod van financieringsmogelijkheden voor bedrijven verbreedt zich, stelt van Buren. “ING wil ondernemers bijstaan in hun financieringsbehoefte. Zo werkt INGBank nauw samen met microfinancier Qredits en is INGBank mede initiatiefnemer van zowel het NL Ondernemingsfonds als van Ondernemend Oranje Kapitaal.”

 

NFCO onderscheid zich door de expertise die wij hebben om voor iedere ondernemer/onderneming, bestaand of startende ondernemer/onderneming een passende financieringsoplossing aan te kunnen bieden.

 

NFCO onderscheid zich door de één-loketwerkwijze: niet eerst een financieringsaanvraag indienen bij een bank en daar afgewezen worden en vervolgens een financiering regelen via crowdfunding. Vooraf worden alle mogelijkheden onderzocht.

 

NFCO onderscheid zich doordat wij precies weten waar een bank naar kijkt, objectief zijn en positief-kritisch uw plannen beoordelen.

 

Kortom: NFCO voorziet de ondernemer/onderneming van een persoonlijk en professioneel ondernemingsplan inclusief een markt-en concurrentieanalyse en een financieel plan.