Bedrijfsfinanciering volgens NFCO.

 ”Vroeger ongehoord. Dan had je schuld. En dat was verschrikkelijk. Dan ging de hand op de beurs tot de schuld was afgelost.”

 

Bedrijfsfinanciering

Financiering heeft in de afgelopen 50 jaar een enorme ontwikkeling meegemaakt. Zo’n 50 jaar geleden kenden we het fenomeen financiering amper. Het vestigen van een hypotheek op een woonhuis bijvoorbeeld. Ongehoord. Dan had je schuld. En dat was verschrikkelijk. Dan ging de hand op de beurs tot de schuld was afgelost.
Ook bedrijfsfinancieringen hadden een aparte signatuur. Meestal werd geld geleend van familie, van vrienden, van een goede relatie of een potentiële klant die wat zag in het initiatief van de gedurfde ondernemer. Bedrijfsfinanciering was onbekend.

 

Door de jaren heen is het lenen van geld in een ander daglicht komen te staan. Het werd duidelijk dat, wanneer je wilde groeien, er ook financiële middelen moesten zijn om dat te kunnen doen. Banken namen de rol van geldverstrekker steeds meer over en gingen over tot bedrijfsfinanciering.

 

Niet alleen de grote ondernemingen maar ook de ondernemers die wij nu in de categorie MKB plaatsen kregen meer mogelijkheden. Uiteraard moesten er zekerheden gesteld worden om in aanmerking te komen voor een bedrijfsfinanciering.

 

Daarna kwam een tijd van: Alles kan. Banken stonden nog net niet aan je deur te rammelen met een tas geld in de hand, maar het scheelde niet veel. De ene financiering na de andere werd gerealiseerd. Lease werd als concept ontwikkeld. Debiteurenfinanciering en Factoring kwamen in beeld, zodat de ondernemer niet geremd werd in zijn groei door traag betalende debiteuren.

 

Hoewel er een groot aantal financieringsvormen bij is gekomen is het realiseren van zo’n financiering er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Door de jaren heen werden de eisen die voor de aanvraag van een financiering nodig waren steeds zwaarder. Meer en meer speelde de boekhouder of accountant een grote rol in het proces omdat de geldgever over steeds meer gegevens wilde beschikken om een akkoord te kunnen geven voor een bedrijfsfinanciering.

 

In deze tijd wordt het een zeer complex geheel om voor een MKB bedrijf waar ook wel eens iets niet volgens de planning is gegaan een goede en toereikende financiering te realiseren.

 

Naast de gebruikelijke bankfinancieringen ondersteunt de overheid waar mogelijk ook het bedrijfsleven door middel van een Staatsgarantie op de door de bank te verstrekken financieringen cq bedrijfsfinanciering.
De regelingen en bepalingen zijn uiteraard bij ons bekend zodat wij kunnen beoordelen of u voor een dergelijke financiering in aanmerking komt.