Wie zijn wij

 

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers BV is een onderneming voor ondernemers door ondernemers.  

 

NFCO richt zich specifiek op de ondernemer en op haar/zijn onderneming.  

NFCO kiest bewust voor en heeft affiniteit met het MKB en is daardoor de aangewezen gesprekspartner.  

NFCO kiest bewust voor een integraal advies aan de ondernemer en de onderneming omdat er volgens NFCO geen financiële scheidslijn is tussen privé en zakelijk  qua advisering.  

NFCO brengt de risico’s van elke nieuwe levensfase van de (startende) ondernemer en de onderneming in kaart. In het licht van de Wet op het Financiële Toezicht  (WFT) is onafhankelijke, deskundige en transparante advisering essentieel.  

NFCO staat voor deze aspecten.

Missie

 

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers BV wil zich blijvend profileren als een innovatieve dienstverlener die de ondernemer en haar/zijn onderneming centraal stelt. Voor de ondernemer en de onderneming zullen in alle redelijkheid en billijkheid  de beste condities worden geregeld. NFCO wil voor haar klanten en businesspartners als een betrouwbare partner te boek staan. Integraal advies is ons uitgangspunt.

 

Het MKB, de ondernemer en haar/zijn onderneming, heeft de toekomst.

 

Het aantal (startende) ondernemingen:

 

2014: 187.177

2015: 162.955

2016: 166.835

2017: 188.052

2018: 211.056

2019: 209.000 

 

Waarvan 76 procent zelfstandige zonder personeel (ZZP) parttime zelfstandige zonder personeel.  

 

Deze snelgroeiende- en grote markt heeft een groeiende behoefte aan advies inzake financieringsbronnen en verzekeringsproducten.  

Het afstemmen van de financierings- en verzekeringsbehoefte versus financieringsmogelijkheden is maatwerk.  

Deskundig, objectief en transparant advies voorziet de ondernemer van maatwerk.

Onafhankelijk, deskundig en transparant

Onafhankelijk

NFCO is niet gebonden aan enig geldverstrekker/aanbieder en zal het belang van de klant altijd laten prevaleren.  

 

Deskundig

Onze medewerkers hebben zowel bancaire- als verzekeringskennis en achtergrond. Kenniskunde en ervaring worden gebundeld tot de kracht van NFCO.  

 

Transparant

Volledige openheid over onze werkwijze, onze beloningsstructuur en onze kosten. Onze activiteiten richten zich op de bedrijfsmatige- en private financiële dienstverlening. Alle financiële diensten waarmee een ondernemer zowel zakelijk als privé geconfronteerd wordt, worden door het NFCO aangeboden.  

 

NFCO behartigt de belangen van de ondernemer:

–  Zakelijk als het om de onderneming gaat. 

–  Privé als het de ondernemer betreft.  

 

Twee werelden ogenschijnlijk, die door NFCO samengebracht worden tot wat het in essentie is:

De ondernemer en haar/zijn onderneming !

Kernwoorden

NFCO staat voor:

□ Professioneel

□ Integer

□ Deskundig

□ Accuraat

□ Serieus