Intermediairdesk Bedrijven Rabobank

Rabobank speelt in op de ontwikkeling die zichtbaar wordt in de financieringsmarkt voor bedrijven.

Adviseurs en accountants gespecialiseerd in het verzorgen van passende en verantwoorde financieringsoplossingen voor MKB-klanten, spelen een steeds belangrijkere rol.

 

NFCO stelt een financieringsmemorandum op; in het financieringsmemorandum neemt NFCO o.a. de volgende onderdelen op:

 • beschrijving van de bedrijfsactiviteiten
 • organogram en interne organisatie
 • CV van de ondernemer(s) / bestuurder(s)
 • investeringsbehoefte inclusief onderbouwing
 • financieringsplan c.q. voorziening in de investeringsbehoefte
 • zekerheden
 • voorwaarden
 • exploitatie- en liquiditeitsprognose

 

Vooraf aan te leveren de volgende documenten:

 • definitieve jaarcijfers afgelopen twee boekjaren
 • meest recente aangifte IB
 • statuten bij een Besloten Vennootschap
 • recent Uittreksel Kamer van Koophandel van de betrokken vennootschappen of eenmanszaak of vennootschap onder firma
 • vennootschapscontract bij een V.O.F.