FIBR en NFCO voor financiering van bedrijfspanden

NFCO heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met FIBR.

 

FIBR is gespecialiseerd in het verzorgen van zakelijke financieringen voor de aankoop en herfinanciering van bedrijfspanden en bedrijfswoningen.

 

Zakelijke financiering van FIBR gaat uit van de specifieke situatie van de ondernemer/onderneming

 

Zakelijke financiering van FIBR is maatwerk

 

Zakelijke financiering hanteert een zeer concurrerend tarief

 

Zakelijke financiering van FIBR neemt de afloscapaciteit als basis voor de kredietanalyse

 

Voor een zakelijke financiering van FIBR is de betaalbaarheid leidend

 

FIBR zakelijke financiering hanteert geen omzetcriteria

 

Voor een FIBR zakelijke financiering is de betaalbaarheid leidend

 

De taxatiewaarde en het energielabel als basis voor de  hoogte van de verstrekking:

  • Energielabel C of hoger een verstrekking van 100% van de marktwaarde
  • Energielabel lager dan C een verstrekking van maximaal 80 % van de marktwaarde

 

FIBR zakelijke financiering voor de aankoop en herfinanciering van zakelijke bedrijfspanden via NFCO!