Kredietunie van en voor ondernemers!

Doordat het voor ondernemers/ondernemingen steeds moeilijker wordt om een passende en verantwoorde financiering af te sluiten bij een bank ontstaan steeds meer initiatieven. Een kredietunie is één van deze nieuwe initiatieven. Een Kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke rekening geldmiddelen ter beschikking stellen en deze middelen weer uitlenen aan MKB-ondernemers die behoefte hebben aan een financiering.

 

Een kredietunie heeft geen winstoogmerk; een kredietunie geeft ondernemers toegang tot krediet en zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de kredietunie.

 

Een kredietunie is een spaar-en kredietvereniging die per bedrijfstak, consumentengroep of per regio is georganiseerd. Een voorbeeld van een kredietunie is de kredietunie waar vissers terecht kunnen voor een aanvullende financiering van hun onderneming ( Urkerplan voor kredietunie). Het is voor vissers steeds moeilijker om een passende en verantwoorde financiering te krijgen bij de bank, enerzijds door de hoge brandstofkosten en anderzijds door de lage visprijzen. Het visserijbedrijfsleven werkt aan de opzet van een kredietunie.

 

Bovag heeft een kredietunie opgericht  voor ondernemers om kredieten tot een kwart miljoen te krijgen; kredietaanvragen onder de kwart miljoen zijn voor banken kostbaar en bewerkelijk vandaar dat Bovag een kredietunie op wil richten waar zowel leden van de Bovag als oud-leden in kunnen deelnemen.

 

In Nederland zijn inmiddels vijf pilots voor een kredietunie opgezet. Inmiddels zijn er nog drie initiatieven om een kredietunie op te richten. De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is de overkoepelende organisatie.

Welke kredietunies zijn er inmiddels:

 

  • Kredietunie Bakkerij Ondernemers
  • Kredietunie Mobiliteits Ondernemen i.o.
  • Kredietunie Zeeland
  • Kredietunie Midden-Nederland
  • Kredietunie Brabant

 

Recent is Amsterdam een kredietunie rijker: de Kredietunie Stad Amsterdam voor en door ondernemers opgericht. Doelstelling van deze kredietunie is om ondernemers met een financieringsbehoefte te koppelen aan investeerders. Ook deze kredietunie voor Amsterdam en regio heeft de vorm van een coöperatie waarvan investeerders en leners inspraak hebben. De kredietunie voor Amsterdam is een kredietunie die behoort tot de Vereniging van Kredietunies in Nederland; één van de clubds van kredietunies die Nederland inmiddels rijk is. De kredietunie voor Amsterdam e.o. verstrekt kredieten tot een maximum van 250.000 euro.

 

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. ( NFCO) adviseert ondernemers/ondernemingen die behoefte hebben aan een financiering hun financiering te stapelen. Door het combineren van crowdfunding, bancaire financiering, factoring, lease en kredietunie is de kans op het succesvol afsluiten van een financiering groot.

 

Belangrijk voor iedere ondernemer/onderneming die een financiering aanvraagt is dat er een professioneel ondernemings-/businessplan aan de aanvraag ten grondslag ligt. Een goed investerings-en financieringsplan, een goede markt-en concurrentieanalyse, een exploitatie-en liquiditeitsprognose en een marketingplan dienen deel uit te maken van dit plan.