Casus New Nails & Beauty

ONDERNEMINGS- FINANCIEELPLAN Nagelstudio New Nails & Beauty B.V.

 

Samenvatting:

De heer X eigenaar van de X Group B.V. heeft op 14 mei 2023 een nieuwe onderneming opgericht onder de naam:

 • Nagelstudio New Nails & Beauty B.V.

 

De onderneming is gevestigd in de Boomgaardstraat in Almere-Centrum en heeft als activiteit:

 • Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures en in het bijzonder het plaatsen van kunstnagels.

 

Nagelstudio New Nails & Beauty B.V. gaat zich vestigen in het huurpand aan de Boomgaardstraat in Almere-Centrum

 

X Group B.V. heeft per 14 mei 2023 de huurovereenkomst van Kapsalon Y met Winkel Vennootschap I B.V. overgenomen in de vorm van een Indeplaatsstelling en Allonge III ( zie bijlage).

 

In het pand gaat X Group B.V. een drietal activiteiten exploiteren:

 • Nagelstudio
 • Schoonheidssalon
 • Kapsalon

 

De nagelstudio en de schoonheidssalon worden geëxploiteerd door Nagelstudio New Nails & Beauty B.V.; de kapsalon wordt onderverhuurd met toestemming van de verhuurder aan Kapsalon Y die in deze ruimte een kapsalon exploiteert. Kapsalon Y betaalt daarvoor een maandelijkse vergoeding.

 

Om het winkelpand opnieuw in te richten voor deze drie activiteiten dienen er investeringen plaats te vinden ( inrichting + inventaris + voorraad) voor een bedrag van € 40.000,00

 

X Group B.V. heeft Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. verzocht om deze financieringsaanvraag te verzorgen.

 

Dit ondernemingsplan bevat de volgende onderdelen:

 • Personalia van de ondernemer inclusief curriculum vitae
 • Financieel privé met o.a. aangiften IB/ZVW
 • Financieel zakelijk inclusief prognoses en NFCO Krediet Risico Model
 • Financieringsbehoefte/investeringsplan
 • Voorziening in de financieringsbehoefte
 • Zekerheden
 • Risicoafweging & Conclusie

 

Personalia:

De heer X

Geboren 1 mei 1972 te  ( Vietnam)

BSN 

Legitimatiebewijs 

Gehuwd met mevrouw Y

Geboren 29 mei 1974 te ( Vietnam)

BSN 

Legitimatiebewijs 

Beide wonende aan de Gladiatorstraat 14 te Almere

 

Het betreft een eigen woning met een WOZ-waarde van € 913.000 waarop een hypotheek rust van INGBank met een pro-resto saldo van  € 126.378 op 31 december 2022.

 

De heer X exploiteert naast de X Group B.V. een drietal eenmanszaken.

 • A met KvK-nummer 141516 met als activiteit nagelstudio
 • B met KvK-nummer 151617 met als activiteit schoonheidssalon
 • C met KvK-nummer 161718 met als activiteit medische pedicure

Alle eenmanszaken zijn gevestigd in Almere.

 

Financieel privé:

 

De aangiften IB worden verzorgd door Accountantskantoor Bruin uit Apeldoorn die tevens de administratieve verslaglegging van de ondernemingen verzorgt.

 

Men bezit een eigen woning aan de Gladiatorstraat 14 te Almere met een WOZ-waarde van € 913.000 ( bijlage WOZ-waarde) met een op de woning rustende INGBank-hypotheek van € 126.378.

 

De fiscale winsten van de eenmanszaken worden als inkomen in de aangiften IB verantwoord.

 

Wij ontvingen de aangiften IB 2020 – 2021 – 2022 waaruit de volgende fiscale winsten blijken over de afgelopen jaren:

 • 2020 – €   1.627
 • 2021 + € 92.095
 • 2022 + € 23.587

 

Zakelijk:

 

De ontvangen jaarrekeningen van de eenmanszaken hebben wij geanalyseerd met behulp van het NFCO Krediet Risico Model.

 

De activa/passiva van de eenmanszaken worden ingebracht in de nieuw opgerichte besloten vennootschap Nagelstudio New Nails & Beauty B.V. ( KvK-nummer 181920) waarvan de oprichting verzorgd is door Notarissen uit Rotterdam ( zie bijlage).

 

In de X Group B.V. ( KvK-nummer 111213) zijn geen activiteiten ontplooid ( zie de aangiften VpB 2021 en 2022).

 

In de inmiddels met eigen middelen verbouwde locatie aan de Boomgaardstraat ( de kapsalon is reeds operationeel) dient de nagelstudio en schoonheidssalon ingericht te worden waarvoor een passende en verantwoorde financiering wordt aangevraagd voor een bedrag van € 40.000.

 

Financieringsbehoefte/investeringsplan:

 

Inventaris en voorraad voor de nagelstudio en schoonheidssalon (Nagelstudio New Nails & Beauty B.V. voor een bedrag van € 40.000.

 

Voorziening in de financieringsbehoefte:

 

Een 5-jarige lening annuïtair af te lossen voor een bedrag van € 40.000 met de eerste zes maanden geen aflossing.

 

Zekerheden:

 

Verstrekking van deze faciliteit aan X Group B.V. en aan Nagelstudio New Nails & beauty B.V. onder hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer X en mevrouw Y met stille verpanding van de activa.

 

Risicoafweging & Conclusie:

 

Verstrekking is verantwoord en passend gezien de kennis en ervaring van de heer X en mevrouw Y; moraliteit is onbesproken; dekking is prima.

 

Bijlagen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs de heer X
 • Kopie geldig legitimatiebewijs mevrouw Y
 • Aangiften IB 2020 – 2021 – 2022 de heer X en mevrouw Y
 • Jaarstukken 2020 – 2021 – 2022 eenmanszaken
 • IDPS  Boomgaardstraat Almere Stad
 • Onderhuurovereenkomst met Kapsalon Y
 • Aangifte X Group B.V. 2021
 • Aangifte X Group B.V. 2022
 • Tussentijdsrapport 1.1.2023 tot en met 31 maart 2023
 • Balans en resultatenprognose 2023 en 2024
 • Exploitatie-en liquiditeitsbegroeting 2023 en 2024
 • Uittreksel Kamer van Koophandel Nagelstudio New Nails & Beauty B.V.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel X Group B.V.
 • WOZ-waarde Gladiatorstraat
 • Oprichtingsakte Nagelstudio New Nails & Beauty B.V.

 

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V.

 

Keurmerk Financieringsadvies MKB

 

www.nfco.nl

Almere, 10 juli 2023

Wilco van der Maas ( Erkend Financieringsadviseur MKB)

036-5462523