Casus Kroeze

Hans Kroeze was in november 2007 als zelfstandige zonder personeel gestart als ICT-consultant na daarvoor 10 jaar als ICT-consultant actief geweest te zijn in loondienst.

 

Hans wilde een grotere woning kopen om daar zijn kantoor in te vestigen.

 

 

Doordat hij nog maar kort zelfstandig ondernemer was en hij vernomen had dat nagenoeg iedere geldverstrekker minimaal drie jaarrekeningen en drie aangiften IB wil hebben, dacht Hans dat dit voor hem niet mogelijk was.

 

NFCO kon de financiering van de woning realiseren. Als basis hiervoor het “inkomen uit loondienst”, de prognose voor de komende jaren (die door zijn accountant opgesteld was), het NFCO-rapport en de moraliteit van Hans.