Borgstellingskrediet (BBMKB) via NFCO

Ondernemers stappen voor de financiering van hun bedrijfsplannen doorgaans naar de bank. U dient dan als ondernemer goed beslagen ten ijs te komen. En u zult de bank moeten overtuigen van de slaagkans van uw toekomstige bedrijf, maar ook van de aanwezigheid van voldoende financiële zekerheden. Nu kan het voorkomen dat de bank niet tot verlening van het krediet wil overgaan, omdat u onvoldoende zekerheden kan bieden. Voor u als ondernemer slecht nieuws. U zit dan mogelijk verlegen om het gehele krediet of om een gedeelte hiervan. Als de bank niet tot krediet- verlening over gaat enkel en alleen omdat u onvoldoende zekerheden kan bieden, vraag dan ons om inpassing van een garantiekrediet BBMKB.

NFCO  als aanspreekpunt

Voor het aanvragen van een borgstellingkrediet dient u zich tot ons te wenden. De borgstellingkredieten worden door zoveel banken verleend, dat uw eigen huisbankier bijna zeker ook over die mogelijkheid beschikt. De bank beslist of u bij de financiering van uw bedrijf voor een borgstellingkrediet in aanmerking komt. Die beziet immers of en op welke wijze de plannen zijn te financieren, doorgaans aan de hand van jaarcijfers van de afgelopen jaren en de prognoses bij het plan voor de komende jaren. Immers de omzet in uw bedrijfsplan moet wel haalbaar zijn, zodat betaling van rente en aflossing in de toekomst geen probleem zijn.