WIA en Hypotheek

Arbeidsongeschiktheid, werkloos, overlijden zijn risico’s die grote financiële gevolgen hebben. Veelal wordt het risico van overlijden wel onderkend en hiervoor wordt een passende overlijdensrisicoverzekering afgesloten.Het risico van arbeidsongeschiktheid wordt helaas onvoldoende onderkend.

 

Elk jaar opnieuw raken gemiddeld 27.000 personen arbeidsongeschikt veroorzaakt door een ongeval of ziekte. Op dit moment ontvangt ruim 11 procent van de beroepsbevolking een arbeidsongeschiktheidsuitkering en dat zijn +- 820.000 personen.

 

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid worden onderschat omdat de wettelijke regelingen (WGA loongelateerde uitkering-loonaanvullingsuitkering-vervolguitkering), onvoldoende door hypotheekadviseurs in kaart gebracht worden.

 

Bij NFCO B.V. zijn inkomensadviseurs werkzaam met kennis van deze wettelijke regelingen die de risico’s in kaart brengen en de mogelijkheden om deze risico’s te verzekeren kunnen presenteren.