Kredietverzekering

Kredietverzekering is belangrijk voor multinationals, MKB – ondernemingen en ZZP ‘ers; NFCO is volstrekt onafhankelijk en verzorgt voor u offertes van alle in Nederland opererende kredietverzekeringsmaatschappijen.

 

Kredietverzekering onbetaalbaar? Jaarpremie vanaf € 1.000 !!

 

Het belang van een goede kredietverzekering is onder Basel II aanmerkelijk toegenomen. Door het afsluiten van een kredietverzekering laat de onderneming ondubbelzinnig zien dat ze de kans op risico’s actief wil verkleinen.

 

Een kredietverzekering biedt u basisbescherming en zorgt ervoor dat u betaald wordt voor de door u geleverde producten en diensten.

 

De kredietverzekering is een eenvoudige en transparante verzekering die u dekking biedt tegen non-betaling van uw debiteuren. Met een kredietverzekering dekt u het risico af dat uw afnemers om wat voor reden uw rekening niet kunnen betalen.

 

Een kredietverzekering voor startende, bestaande en groeiende ondernemers/ondernemingen. NFCO zorgt voor een optimale dekking van de kredietverzekering en voor zo min mogelijk administratieve rompslomp.

 

Het risico dat uw klanten uw facturen niet betalen kan ingrijpende financiële gevolgen hebben.

Kredietverzekering is onmisbaar!
Kredietverzekering zorgt voor continuïteit!
Kredietverzekering is:

 

  • Bedrijfsinformatie
  • Verzekering
  • Incasso bij non-betaling

 

Uit een onderzoek van Atradius blijkt dat ondernemers controle op de kredietwaardigheid van hun afnemers enorm belangrijk vinden. Het beheren van deze risico’s heeft een hoge prioriteit . Kredietverzekering blijkt zeer belangrijk te zijn.

 

Een kredietverzekering betaalt de schade bij een faillissement of bij surseance van betaling direct uit.

 

NFCO weet als geen ander dat u met een kredietverzekering betere condities en voorwaarden kan bedingen wij uw bank en bij uw leveranciers.

 

Als ondernemer wilt u onafhankelijk en zelfstandig opereren maar wel op basis van zekerheid, geen zorgen over uitstaande vorderingen.

 

Atradius, Euler Hermes, Coface etc.

Een kredietverzekering heeft de volgende elementen die kenmerkend zijn voor iedere kredietverzekering:

 

  • handelsinformatie over uw debiteur
  • kredietverzekering van uw debiteurenvordering
  • incasso van uw vordering

 

Kredietverzekerling en handelsinformatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Handelsinformatie als inlichtingsbron over de financiële gegoedheid van uw mogelijke klant.
Kredietverzekering als logisch vervolg op de ontvangen handelsinformatie.

 

Advies is dan ook, laat altijd handelsinformatie trekken op uw potentiële klant en bij een positieve handelsinformatie verzeker uw klant dan via NFCO middels een kredietverzekering.

 

Voor een jaarpremie vanaf €1000,- heeft u al een kredietverzekering; hiervoor werkt NFCO samen met een gespecialiseerde partij in kredietverzekering.

 

Factoren die de kosten van uw kredietverzekering bepalen zijn:

 

  • branche waarin u opereert
  • hoogte van uw eigen risico
  • omzet
  • krediettermijn.

 

Indicatie van de premie voor een kredietverzekering: premies liggen tussen de 0.15 en 0.45 procent van de jaaromzet.

 

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte voor een kredietverzekering of wilt u weten of u kunt besparen op uw huidige kredietverzekering laat het ons weten via 036-5462527 of via info@nfco.nl of via het contactformulier op deze website.

 

Voordat u zaken gaat doen met een nieuwe klant is het raadzaam en verstandig om informatie in te winnen over uw nieuwe klant. Handelsinformatie over uw nieuwe klant vooruitlopende op een kredietverzekering op deze klant.Handelsinformatie en kredietverzekering zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Handelsinformatie noemt men ook wel bedrijfs- en kredietinformatie. Handelsinformatie is alle informatie die over een onderneming beschikbaar is.
Handelsinformatie is dus: betalingsgedrag, balansinformatie, bedrijfskenmerken. Maar handelsinformatie is ook informatie over kredietlimiet, bedrijfsactiviteit

 

Nieuwe klanten werven is prima maar nieuwe klanten die betalen zijn nog beter.

 

Voor klanten en leveranciers is handelsinformatie steeds belangrijker geworden; openheid over surseance of faillissement en andere handelsinformatie is belangrijk gevonden in het economisch verkeer.
Handelsinformatie die opgehaald wordt uit openbare bronnen en door de met NFCO samenwerkende partijen wordt gerubriceerd tot belangrijke handelsinformatie.
Voor klanten en leveranciers is handelsinformatie steeds belangrijker geworden; openheid over surceance of faillisement en andere handelsinformatie is belangrijk gevonden in het economisch verkeer.

 

Handelsinformatie die opgehaald wordt uit openbare bronnen en door de met NFCO samenwerkende partijen wordt gerubriceerd tot belangrijke handelsinformatie.

 

Geen contracten of betaling vooraf maar informatie (handelsinformatie of kredietinformatie) die u inzicht geven over de financiële status van uw potentiële klant.

 

Mail (info@nfco.nl), bel (036-5462527) of vul het contactformulier in als u meer wilt weten over onze dienst handelsinformatie en kredietverzekering.