Premiepensioeninstelling (PPI)

Sinds 1 januari 2011 kan een premiepensioeninstelling (PPI) opgericht worden.

 

Werkgevers kunnen zelf een premiepensioeninstelling (PPI) oprichten of kunnen ervoor kiezen om deel te gaan nemen in een premiepensioeninstelling (PPI) van een verzekeringsmaatschappij.

 

In een premiepensioeninstelling (PPI) bouwen werknemers kapitaal op door te beleggen met als uiteindelijk doel om als individu een pensioen aan te kopen.

 

Een premiepensioeninstelling (PPI) is éénvoudiger en goedkoper dan andere, bestaande, pensioenregelingen.

 

Goedkoper omdat een premiepensioeninstelling (PPI) geen pensioenfonds en geen pensioenverzekeraar is.

 

Daardoor geen solvabiliteitseisen, geen technische voorziening, geen kosten vermogensbeslag (KVB) en geen kosten rentebeslag (KRG).

 

Door deze lagere kosten blijft er een hoger bedrag over wat belegd kan worden.

 

Een PPI is geen pensioenfonds. Een pensioenfonds is geen pensioenverzekeraar. Maar wat zijn nu de meest in het oog lopende verschillen? Hierbij een handige tabel.

 

Omdat de PPI noch verzekeraar is noch pensioenfonds, worden hieraan geen solvabiliteitseisen gesteld en hoeft een premiepensioeninstelling ook geen technische voorziening op te voeren. Dit betekent dat er geen eisen worden gesteld aan het eigen vermogen dat aangehouden moet worden. Dus ook geen kosten vermogensbeslag (KVB) en kosten rentebeslag (KRG). Met andere woorden: er valt bij een PPI een hoger bedrag (risicovol) te beleggen. In gelijke gevallen is de kans op een hoger rendement in een PPI dus groter. Daar staat tegenover dat de kans op verlies ook groter is. De zekerheden van een PPI zijn daarmee een stuk minder dan de pensioenfondsen en verzekeraars kunnen bieden. Wel goed om dat in het achterhoofd te houden.
PPI Verzekeraar Pensioenfonds
Verzekerden Niet mogelijk Langlevenrisico

Overlijdensrisico

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Langlevenrisico

Overlijdensrisico

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Pensioenovereen-

komsten

Premieovereen-komst Premieovereenkomst

Uitkeringsovereenkomst

Kapitaalovereenkomst

Premieovereenkomst

Uitkeringsovereenkomst

Kapitaalovereenkomst

Garantie op uitkering Nee Nee Nee
Solvabiliteit Geen eisen Volgens Solvency Toetsingskader Pensioenwet
Technische voorzieningen Geen Volgens Wft Volgens Pensioenwet

 

Een PPI (premie pensioeninstelling) is transparant en klantgericht en lean en mean, een PPI is het instrument om het pensioen naar een nieuw tijdperk te brengen.

 

Transparant is een premiepensioeninstelling over:

 

  • Inleg
  • Kosten
  • Vermogensopbouw

 

Een PPI is een geheel van vier elementen:

 

  • Vermogensbeheer
  • Verzekeringen
  • Administratie
  • Communicatie

 

Het inrichten van een PPI die excelleert op alle vier onderdelen is een winstgevend Businessmodel.

 

Door de transparantie is een PPI – deelnemer van één ding zeker: iedere euro aan kosten draagt niet bij aan de pensioenopbouw.

 

Het voordeel van een PPI moet zijn dat het voor werkgevers en werknemers op elk moment inzichtelijk is wat ze inleggen, wat de kosten voor de administratie zijn, welke risicopremies ze eventueel betalen en hoe de pensioenopbouw ervoor staat.

 

Er komt een Dagelijks pensioenoverzicht (DUPO in plaats van UPA) waar je per dag kunt inzien wat je heb opbebouwd en waar je naartoe werkt bij gelijkblijvende omstandigheden.

 

Beschikbare – premieregelingen uitgevoerd door premiepensioeninstellingen (PPI) is de toekomst.