Zekerheidspakket Detailhandel

Het Zekerheidspakket Detailhandel is speciaal voor de branche samengesteld.

Wat zit er allemaal in het Zekerheidspakket Detailhandel.

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Rechtsbijstand voor Bedrijven

Inventaris- en goederenverzekering

Eventueel inclusief huurdersbelang

Geldverzekering

Autoverzekering Bedrijven

Bedrijfsschadeverzekering

Reconstructieverzekering

 

Eventueel is het pakket uit te breiden met:

 

Computer/Elektronica verzekering

Eigen vervoerverzekering c.q. Transportverzekering

Gebouwenverzekering

 

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven:

U verkoopt bijvoorbeeld een ondeugdelijk product , cliënten glijden uit over niet opgeruimde spullen in het gangpad: De Aansprakelijkheidsverzekering dekt materiële schade en schade aan personen (letsel)

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Conflict met leveranciers, of met gemeente / overheid?

Uitstaande rekeningen?

De rechtsbijstandverzekering in het Zekerheidspakket voor Detailhandel dekt deze juridische conflicten.

 

Daarnaast is het ook mogelijk telefonisch advies te vragen bij mogelijke juridische conflicten c.q. situaties

Extra service:

Kosteloze check voor uw leveringsvoorwaarden.

 

Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering

Deze verzekering dekt de schade aan het pand en inhoud, veroorzaakt door brand, hevige regen-of sneeuwval, ontploffing, diefstal,een storing in de elektriciteitslevering of een defect in de koeling.

Op dit soort gebeurtenissen heeft u geen invloed, maar hebben grote gevolgen voor uw bedrijf.

 

Er is een volledige schadevergoeding door garantie tegen onderverzekering.

 

 

Geldverzekering

Deze verzekering, als onderdeel van het Zekerheidspakket Detailhandel, dekt de gevolgen van een overval c.q. inbraak. Ondanks maatregelen kan de schade aanzienlijke gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.

Zelfs vals geld valt onder de dekking van deze verzekering!

 

 

Bedrijfsschadeverzekering

Door brand, ontploffing, blikseminslag of enorme waterschade kan uw winkel/bedrijf ontoegankelijk zijn. De werkzaamheden kunnen dan heel lastig zijn. Het gevolg is omzetverlies en dus minder winst.

De bedrijfsschadeverzekering in het Zekerheidspakket Detailhandel biedt een goede oplossing voor u.

 

 

Autoverzekering Bedrijven

Uw bedrijfsauto is een belangrijk vervoermiddel voor uw bedrijf.

De continuïteit van het vervoer is dan ook van essentieel belang.

Een snelle schadeafhandeling en herstel van de bedrijfsauto zorgt er voor dat u weer snel op de weg bent.

In het Zekerheidspakket Detailhandel is de nieuwwaarde maar liefst drie jaar meeverzekerd.

 

Er zijn drie mogelijkheden:

 

– WA

De WA-verzekering is voor alle schade die door u aan derden is toegebracht.

Deze verzekering is wettelijk verplicht.
– WA + Beperkt Casco

Uitbreiding van de dekking met beperkt casco zorgt er voor dat in veel gevallen de schade aan uw voertuig is verzekerd.

o.a. is gedekt: glasbreuk, diefstal, brand, hagel, overstroming, en botsing met loslopende dieren, blikseminslag, schade ontstaan door een lawine.
– WA + Volledig casco

Dit is de meest uitgebreide dekking en biedt dekking voor alle schade aan het voertuig. Zelfs door u eigen schuld.

 

Daarnaast kunt u een extra dekking voor alle inzittenden  meeverzekeren tegen het risico ongevallen en blijvende invaliditeit, ongeacht wie schuldig is aan het ongeval.

 

 

Uitbreidingen in het Zekerheidspakket Detailhandel

Het pakket is uiteraard naar eigen behoefte uit te breiden .

 

 

Computer-/Elektronicaverzekering

Een goed lopende administratie in het bedrijf is voor elke ondernemer van belang.

De boekhouding, inkoopadministratie moeten continueren.

Deze verzekering dekt schade aan die apparatuur door gebeurtenissen van buitenaf.

 


Gebouwverzekering

In het Zekerheidspakket Detailhandel biedt deze verzekering dekking aan uw pand  door bijvoorbeeld: brand, storm,neerslag etc. Een eventuele glasdekking als uitbreiding is mogelijk. Deze verzekering kent een volledige schadevergoeding door garantie tegen onderverzekering.

 

 

Eigen vervoerverzekering

Het is belangrijk voor uw bedrijfsvoering dat de goederen op tijd bij u binnenkomen en dat verkochte goederen op tijd bij uw klanten worden afgeleverd.

Deze verzekering biedt dekking tegen alle schade aan de goederen,  eventueel zelfs

diefstal er van.

 

 

Voordelen Zekerheidspakket Detailhandel

Het Zekerheidspakket Detailhandel is een overzichtelijk pakket voor u als ondernemer en beschermt u tegen de belangrijkste  en meest voorkomende risico’s.

U als ondernemer  heeft met dit pakket de financiële zekerheid in een keer geregeld!