ZZP Hypotheek

Is het voor een ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel), mogelijk een hypotheek te krijgen of is een ZZP’er kansloos om in aanmerking te komen voor een ZZP Hypotheek?

 

Natuurlijk zijn er mogelijkheden voor een ZZP’er om een ZZP Hypotheek te krijgen. Belangrijk is dat een ZZP’er een adviseur inschakeld die gespecialiseerd is in het kunnen beoordelen en analyseren van jaarrekeningen, prognoses en aangiften IB van een ZZP’er.

 

Bijna alle geldverstrekkers (Rabobank/ING Bank/ABN-AMRO Bank/Nationale- Nederlanden/Aegon), gebruiken een eigen QuickScanformulier dat door de adviseur volledig ingevuld dient te worden. Kennis van jaarrekeningen en aangiften IB is dan nodig om de ontvangen cijfers correct te kunnen interpreteren, zodat de geldverstrekker direct kan beoordelen of de gevraagde ZZP Hypotheek verstrekt kan worden.

 

Een ZZP Hypoheek is maatwerk!
Geldverstrekkers als Aegon/Rabobank/INGBank hanteren ieder eigen regels als het een ZZP’er betreft.

 

Vanwege het groeiend aantal ZZP’ers vormen ZZP’ers een steeds grotere doelgroep voor geldverstrekkers die een ZZP Hypotheek aanbieden.

 

Twee- of drie jaarrekeningen, twee-of drie aangiften IB?

 

Succesvol een ZZP’ers hypotheek afsluiten begint dus met een goede voorbereiding door een gespecialiseerde adviseur die van te voren kan beoordelen of een aanvraag succesvol kan worden ingediend en welke documenten en informatie er aangeleverd dient te worden, een ZZP hypotheek is immens Maatwerk.

 

NFCO beschikt over alle QuickScanformulieren die gebruikt dienen te worden bij het indienen van een ZZP Hypotheek!