Pensioen

In Nederland ontvangen de mensen een basispensioen in de vorm van AOW (Algemene Ouderdoms Wet). Vaak wordt er naast de AOW pensioen opgebouwd bij een werkgever. Aangezien er meerdere regelingen zijn heeft niet iedere werkgever dezelfde pensioenregeling.

 

De AOW is het basispensioen (1e pijler); 90 procent van de werkgevers hebben voor hun werknemers een aanvullende pensioenregeling getroffen (2e pijler); daarnaast kan er fiscaal vriendelijk gespaard worden voor extra pensioen (3e pijler).

 

Als er geen CAO- afspraken zijn en er geen verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is, mag een werkgever zelf bepalen of er een pensioenregeling voor de werknemers getroffen wordt.

 

Treft een werkgever een pensioenregeling voor de werknemer, dan kan dat op diverse manieren:

  • Kapitaalovereenkomsten
  • Premieovereenkomsten
  • Uitkeringsovereenkomsten

 

De opbouw van het pensioen:

  • Eindloon
  • Middelloon
  • Beschikbare premie

 

Individueel pensioen (3e pijler) vindt meestal plaats in de vorm van lijfrentepolissen.