Verzekeringen

Iedere ondernemer heeft behoefte aan individuele verzekeringen zoals:

 

Arbeidsongeschiktheid: het risico dat een zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt wordt is net zo groot als voor iemand die in loondienst is. Helaas is het zo dat veel ondernemers het risico van arbeidsongeschiktheid niet verzekeren; de hoge kosten/premie schrikt ondernemers af. Terecht? NFCO denkt van niet omdat er inmiddels vele mogelijkheden/alternatieven zijn, tegen aantrekkelijke premies, om het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

 

Overlijden: overlijden van een ondernemer heeft vaak desastreuze gevolgen, niet alleen voor de onderneming maar ook voor de privésituatie. De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen flink gedaald. Belangrijk is dat een ondernemer informatie krijgt van de mogelijkheden maar ook van de gevolgen van overlijden.

 

Oudedag: ook ondernemers komen op een punt dat de ondernemersactiviteiten gestaakt worden. Verkoop van de onderneming is dan een optie. Belangrijk is om samen met NFCO de mogelijkheden nu in kaart te brengen.