Regeerakkoord en plannen voor het MKB

Regeerakkoord en plannen voor het MKB

In het recent gepubliceerde regeerakkoord staan voor wat betreft het Midden-en Kleinbedrijf een tweetal opmerkelijke maar ook hoopvolle onderwerpen.

  • Het wegnemen van niet nodige beperkingen bij financiering.
  • Het verkleinen van de financieringskloof. Dit is het verschil tussen de vraag van ondernemers naar financiering en het aanbod van financiering door geldverstrekkers.

 

Het nieuwe kabinet wil de groei en vernieuwing van het mkb versterken en het ondernemerschap stimuleren. De twee hierboven genoemde onderwerpen moeten nog verder uitgewerkt worden en zijn pas definitief als de tweede en eerste kamer akkoord zijn met deze plannen.