NFCO Nieuws

De informatie in de Kamer van Koophandel moet volgens de minister minder privacy gevoelig worden. In het handelsregister worden alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties ingeschreven die deelnemen aan het economisch verkeer. De informatie wordt echter de laatste jaren steeds meer gebruikt voor ongewenste (marketing)doeleinden. Er zijn zelf voorbeelden van bedreigingen aan...

De contante betalingen van € 3.000 wil het Kabinet alsnog verbieden. Het kabinet wil dat de Tweede Kamer alsnog voort maakt met de Wet. Het verbod op grote cashbetalingen (behalve tussen particulieren) is al lang een wens van het Kabinet. Na de val van het huidige Kabinet vorig jaar...

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel dreigt vertraging op te lopen omdat de overstap veel complexer en omvangrijker is dan verwacht. Het totstandkoming van dit stelsel wat is gepland voor 2028 lijkt te optimistisch. De voornamelijk obstakels zijn: - De IT infrastructuur - trage besluitvorming - onduidelijke wetgeving - hoge kosten Daarnaast is...

De Wet Regeling openbare jaarverantwoording (Wet Marktordening Gezondheidszorg = WMG) is met 2 jaar uitgesteld. De regeling verplicht huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners een lijst van honderd vragen in te vullen over hun financiële huishouden.Het is bedoeld om de kans op fraude te verkleinen en fraudeurs eerder in...

Recent is het werkgelegenheidsonderzoek 2023 van de provincie Flevoland gepresenteerd. Het onderzoek geeft inzicht in de economische ontwikkeling van de gemeenten in de provincie Flevoland met name het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal banen. Het onderzoek geeft inzicht in de economische ontwikkeling van de in...

De werkzaamheden van de notaris worden stroever door opgelegd wetgeving. Nederland is het enige land binnen Europa waar een notaris niet anoniem een ongebruikelijke transactie (bijvoorbeeld witwaspraktijken) kan melden. De notaris die een melding doet wordt met naam en adres in het strafdossier vermeld. Dit remt uiteraard meldingen, die notarissen over het...

Het MKB vindt zeer moeizaam de weg naar banken voor hun financiële vraagstukken. Slechts 42% van het MKB klopte vorig jaar aan bij een bank voor een (her)financiering. 58% hiervan haakte al af in het aanvraagproces. Dit is een toename van 48% t.o.v. het jaar ervoor. De financieringsmogelijkheden binnen het MKB...

De AFM en de belastingdienst jagen al jaren op fout geld.  De weegschaal bevindt zich echter altijd tussen het beschermen van privacy en de financiële criminaliteit effectiever aanpakken.  Het Financiële Expertise Centrum (FEC) is ontstaan uit de geruchtmakende Clickfonds affaire op de Amsterdamse beurs eind jaren negentig. Samenwerking tussen de...

NFCO B.V. heeft haar dienstverlening uitgebreid met (zakelijke) financiering van recreatiewoningen in Nederland en op Curaçao en Bonaire. Dit naast de zakelijke financieringen die NFCO B.V. reeds aan kan bieden: - Bedrijfspanden/bedrijfshallen/werkplaatsen/loodsen/opslagruimten - Horecapanden - Kantoorpanden - Bedrijfswoningen ( woningen boven winkelpanden/agrarische bedrijfswoningen/woningen op bedrijventerreinen) - Winkelpanden - Agrarische grond Looptijden zijn mogelijk van 3 maanden...

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een onderzoek gedaan naar de financieringsbehoefte van het Nederlandse Midden- en kleinbedrijf in 2023. Enkele opmerkelijke resultaten:  Vooral kleine ondernemers hebben de weg naar financiering slecht gevonden  Ongeveer 58 procent van microbedrijven met een financieringsbehoefte haakten af voordat de eindstreep (= succesvolle...