CBS Financieringsmonitor 2023

CBS Financieringsmonitor 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een onderzoek gedaan naar de
financieringsbehoefte van het Nederlandse Midden- en kleinbedrijf in 2023.

Enkele opmerkelijke resultaten:
 Vooral kleine ondernemers hebben de weg naar financiering slecht
gevonden
 Ongeveer 58 procent van microbedrijven met een financieringsbehoefte
haakten af voordat de eindstreep (= succesvolle financiering) bereikt was.
 Slechts 4 op de 10 microbedrijven met een financieringsbehoefte dienden
een aanvraag in.
 Het percentage ondernemers die in eerste instantie naar de (huis)bank
gaan is 48 procent; een aantal jaren geleden was dat nog 80 procent.

Voor de beeldvorming welke criteria er gelden voor de indeling in het Midden- en
kleinbedrijf:

 Middenbedrijf
– 250 werknemers
– Hoogstens 50 miljoen jaaromzet
– Hoogstens 50 miljoen jaarbalans
 Kleinbedrijf
– Minder dan 50 werknemers
– Hoogstens 10 miljoen jaaromzet
– Hoogstens 10 miljoen jaarbalans
 Microbedrijf
– Minder dan 10 werknemers
– Hoogstens 2 miljoen jaaromzet
– Hoogstens 2 miljoen jaarbalans

Totaal aantal bedrijven 2.241.350 (CBS 4 e kwartaal 2023) waarvan 2.225.610
ondernemingen die tot het klein- en microbedrijven behoren qua
werknemerscriteria.

Met het Nationaal Convenant MKB-Financiering is een eerste aanzet gegeven om
te komen tot een goed werkende financieringsmarkt.