Pensioenuitvoerders betwijfelen deadline Nieuw Stelsel

Pensioenuitvoerders betwijfelen deadline Nieuw Stelsel

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel dreigt vertraging op te lopen omdat de overstap veel complexer en omvangrijker is dan verwacht.

Het totstandkoming van dit stelsel wat is gepland voor 2028 lijkt te optimistisch.
De voornamelijk obstakels zijn:
– De IT infrastructuur
– trage besluitvorming
– onduidelijke wetgeving
– hoge kosten

Daarnaast is het nog maar de vraag of toezichthouders zoals De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Marketen (AFM) op tijd klaar zijn met het goedkeuren van alle plannen welke door pensioenfondsen worden ingediend.