MKB’ers wacht nog een berg bureaucratie

MKB’ers wacht nog een berg bureaucratie

De Wet Regeling openbare jaarverantwoording (Wet Marktordening Gezondheidszorg = WMG) is met 2 jaar uitgesteld.

De regeling verplicht huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners een lijst van honderd vragen in te vullen over hun financiële huishouden.Het is bedoeld om de kans op fraude te verkleinen en fraudeurs eerder in het vizier te krijgen. Het invullen kost gemiddeld twee uur.

Dit betekent dat ca. 27.000 kleinschalige zorgverleners straks minimaal 54.000 uur extra aan administratie kwijt zijn. Uitgedrukt in geld is dit ongeveer € 26 mln. waarvan elk jaar € 24 mln. opnieuw.

De waakhond ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk) heeft de Tweede Kamer al 3 keer negatief geadviseerd. Het legt te veel druk op de administratie van de MKB’ers om hiermee een klein aantal fraudeurs te kunnen ontdekken. ATR adviseert de Tweede Kamer om de pauze-knop ingedrukt te houden!