Kamer van Koophandel minder Privacy gevoelig

Kamer van Koophandel minder Privacy gevoelig

De informatie in de Kamer van Koophandel moet volgens de minister minder privacy gevoelig worden.

In het handelsregister worden alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties ingeschreven die deelnemen aan het economisch verkeer. De informatie wordt echter de laatste jaren steeds meer gebruikt voor ongewenste (marketing)doeleinden.

Er zijn zelf voorbeelden van bedreigingen aan ZZP ’ers, omdat hun gegevens openbaar zijn. De minister wil hierom aanpassingen doorvoeren om de privacy beter te beschermen. Zo zullen telefoonnummers, e-mailadressen niet langer openbaar zijn. Daarnaast zal het verdienmodel om toegang te krijgen tot de registers verdwijnen en de (juiste) data van bedrijven zonder kosten toegankelijk worden.