Groei financiering tijdens en na de pandemie

Groei financiering tijdens en na de pandemie

De groei van de Nederlandse economie uitgedrukt in het bruto binnenlands product zal naar verwachting uitkomen op 5,5 procent.

Belangrijk voor ondernemingen om de liquiditeit en cashflow op peil te houden/brengen om deze groei te kunnen financieren temeer omdat de overheidssteun afgebouwd zal worden.

Om van de groeiende vraag te kunnen profiteren is het belangrijk om als onderneming te kunnen beschikken over voldoende liquiditeit.

Derhalve is het regelmatig opstellen van cashflowprognoses uitermate belangrijk. Als er extra groeifinanciering nodig is in de vorm van een bedrijfsfinanciering/werkkapitaalfinanciering is ons advies om tijdig een aanvraag in te dienen.