NOW- steun terugbetalen

NOW- steun terugbetalen

Bedrijven die in het voorjaar van 2020 NOW-steun hebben ontvangen diende voor 10 januari 2022 een eindafrekening naar het UWV in te sturen om te kunnen beoordelen of de financiële hulp die aangevraagd was daadwerkelijk terecht was.

Nu blijkt dat 5840 ondernemingen geen verantwoording over hun omzetverlies hebben aangeleverd en ontvangen van het UWV een beschikking dat het bedrag waar ze recht op dachten te hebben nihil is en het ontvangen bedrag aan NOW-steun terug betaalt dient te worden.

Schatting is dat het een bedrag van 160 miljoen EURO bedraagt.

Werkgevers kunnen in bezwaar tegen het besluit van het UWV of een betalingsregeling treffen.

Om het omzetverlies aan te tonen dienen ondernemers een derden- of accountantsverklaring aan te leveren.