Zakelijk financieren en hypotheken voor ondernemers

Zakelijk financieren en hypotheken voor ondernemers

De beoordeling, analyse en interpretatie van jaarcijfers is altijd maatwerk.

Dat geldt wel extra voor de jaarcijfers over de coronajaren 2020 en 2021.

Is er sprake van een sterke winstdaling, een kleine winstdaling of is er sprake van een winststijging.

In alle gevallen is bepalend wat het verdienmodel van een onderneming is en een goed onderbouwde toelichting wat de reden van de winstdaling of winststijging is; is de winstdaling eenmalig; is de winststijging het gevolg van coronamaatregelen of gaat het om een gestage, structurele stijging. Belangrijk is ook wat de verwachting/prognose voor 2022 en 2023 is.

NFCO B.V. is gespecialiseerd in het beoordelen, analyseren en interpreteren van jaarcijfers en verzorgt aanvragen voor zakelijke financieringen en verzorgt de berekening van het toetsinkomen voor hypotheekaanvragen van ondernemers; aanvragen die de hypotheekadviseur dan op basis van deze berekening in kan dienen bij hun geldverstrekker(s).