Zakelijke financiering via FUNDR

Zakelijke financiering via FUNDR

Fundr verstrekt zakelijke financieringen op basis van uitstaande facturen en is een kortlopende lening op basis van uitstaande debiteuren.

Voorwaarde is wel dat de onderneming een rekening heeft bij RABO, ABNAMRO of ING.

Het factuurbedrag wordt direct uitbetaald op de zakelijke rekening minus de rentevergoeding die afhankelijk is van de factuurbetalingstermijn.

Er zijn geen afsluitkosten verschuldigd aan Fundr.

Voorbeeld bij een factuurbedrag van € 5.000 en een betalingstermijn van 60 dagen:

  • € 5.000 minus de rentevergoeding van 2,3 procent = € 4.885 wordt op de zakelijke rekening overgemaakt.
  • Na ontvangst van het factuurbedrag door de onderneming maakt de onderneming zelf het factuurbedrag over naar Fundr of als er na 60 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden dan zal Fundr de zakelijke rekening belasten voor het factuurbedrag.

Om in aanmerking te komen voor Factuur Financiering dient de onderneming in Nederland gevestigd te zijn, tenminste 12 maanden transacties ( lees banktransacties via een MT940 bestand) te kunnen overleggen, een factuur te overleggen die niet ouder is dan 10 dagen, een betalingstermijn van maximaal 90 dagen te hanteren en de factuurbedragen bevinden zich tussen € 1.000 en € 100.000.

Let op: Factuur Financiering is niet hetzelfde als Factoring!

Factoring is het verkopen van facturen/vorderingen waarbij de factormaatschappij de vordering overneemt en globaal voor 90 procent van het factuurbedrag overmaakt naar de rekening van de onderneming.

Is Fundr ( Factuur Financiering) aan te vragen via bemiddeling en advies van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. mogelijk?  Ja dat is mogelijk NFCO zal dan alle administratieve processen begeleiden!

Info via 036-5462523/wilco@nfco.nl