Belangrijke belastingwijzigingen vanaf 1 januari 2023 voor ondernemers

Belangrijke belastingwijzigingen vanaf 1 januari 2023 voor ondernemers

 Gebruikelijk loon DGA € 51.000
 Tarief vennootschapsbelasting
– tot € 200.000 is het tarief 19 procent
– vanaf € 200.000 is het tarief 25,8 procent
 Voorwaartse verliesverrekening 6 jaar vennootschapsbelasting
 Achterwaartse verliesverrekening 1 jaar vennootschapsbelasting
 Voorwaartse verliesverrekening ondernemers in de
inkomstenbelasting is 9 jaar
 Achterwaartse verliesverrekening ondernemers in de
inkomstenbelasting 3 jaar
 Zelfstandigenaftrek € 5.030
 Startersaftrek € 2.123
 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk € 14.202
 Meewerkaftrek: maximaal 4% van de winst
 MKB-vrijstelling 14 procent
 Stakingsaftrek € 3.630

Daarnaast zijn er ontwikkelingen onder de noemer modernisering
personenvennootschappen die ervoor zorgen dat het voor ondernemers
makkelijker wordt om een bedrijf te starten.

Voor informatie neem contact met ons op via wilco@nfco.nl of via 036-
5462523