Wettelijke rente vanaf 1 januari 2023

Wettelijke rente vanaf 1 januari 2023

De wettelijke rente die verschuldigd is als er een betalingsachterstand is
met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 4 procent voor niet-
handelstransacties ( is een transactie waarbij een particulier of consument
bij betrokken is).

Voor handelstransacties ( transacties tussen ondernemingen of
ondernemingen en de overheid) is de wettelijke rente vastgesteld met
ingang van 1 januari 2023 op 12 procent.