Nederlandse MKB-bedrijven betalen een hoge rente!

Nederlandse MKB-bedrijven betalen een hoge rente!

Nederlandse MKB-bedrijven betalen een hoge rente!

Uit een onderzoek van onderzoekers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de rente die Nederlandse MKB-bedrijven betalen hoger is dan MKB-bedrijven in andere Europese landen.

Enkele opvallende zaken:

  • Aanvragen van Nederlandse MKB-bedrijven worden vaker afgewezen dan in andere Europese landen
  • MKB-bedrijven in Nederland betalen een hogere rente ( 0,8 procent) dan het Nederlandse grootbedrijf
  • De hogere rente die het MKB-bedrijf betaalt wordt veroorzaakt door de risicopremie die het MKB-bedrijf betaalt; de risicopremie die Nederlandse banken in rekening brengen aan het MKB-bedrijf komt doordat de kredietwaardigheid niet altijd goed in te schatten is door de Nederlandse banken
  • De concurrentie tussen het aantal banken in Nederland is het laagst van alle eurolanden
  • Door de hogere rente die MKB-bedrijven betalen is investeren in Nederland duurder dan in het buitenland en wordt de groei van het MKB gedrukt

 

Mogelijke oplossingen die de onderzoekers aangeven:

  • Het moet voor Nederlandse MKB-bedrijven makkelijker worden om financieringsvormen te kunnen vergelijken ( bancair en non-bancair)
  • Europese wetgeving moet het mogelijk maken om buitenlandse financiers de Nederlandse MKB-bedrijven te kunnen financieren met als gevolg meer concurrentie en lagere rentetarieven.