Nationaal Convenant MKB-Financiering

Nationaal Convenant MKB-Financiering

Eind 2023 is er door een groot aantal partijen (o.a. MKB –Nederland/ NVB/Stichting MKB Financiers) een Nationaal Convenant MKB-Financering afgesloten.

Doelstellingen van dit Nationaal Convenant MKB-Financiering:

* zorgen voor een meer gevarieerd en toegankelijk financieringsaanbod
* zorgen voor meer transparantere en betere vindbaarheid
* zorgen voor een verdere professionalisering
* zorgen voor betere data over en voor MKB-Financiering

Een goed werkende financieringsmarkt is essentieel, echter met betrekking tot kredietverlening wordt vooral een onvolledig vervulde financieringsbehoefte geconstateerd bij bedragen tot € 250.000.

In het Nationaal Convenant MKB-Financiering is tevens de afspraak gemaakt om de kwaliteit van intermediairs die zakelijk financieringsadvies verstrekken te verbeteren mede door een breed gedragen Keurmerk voor zakelijk MKB- financieringsaanvragen.
Om de samenwerking tussen partijen te bevorderen is een speciale gezant MKB- Financiering aangesteld.