Auteur: NFCO

Fundr verstrekt zakelijke financieringen op basis van uitstaande facturen en is een kortlopende lening op basis van uitstaande debiteuren. Voorwaarde is wel dat de onderneming een rekening heeft bij RABO, ABNAMRO of ING. Het factuurbedrag wordt direct uitbetaald op de zakelijke rekening minus de rentevergoeding die afhankelijk...

Werkkapitaal is voor ondernemingen van cruciaal belang. Factoring is de financieringsvorm waarbij op basis van de debiteuren werkkapitaal beschikbaar komt. Voordelen van Factoring: Hoge financiering tot 90% van de debiteurenportefeuille waar een traditioneel bankkrediet tot 60% financiering mogelijk is. Flexibele vorm van financieren waarbij de kredietruimte toeneemt bij een...

Bancaire –  en non-bancaire financieringen stellen ondernemers in staat om verschillende vormen van financieringen op elkaar te stapelen. Het grote aanbod van aanbieders van non-bancaire financieringen in combinatie met de traditionele bancaire financieringen maakt het voor ondernemers lastig om te kunnen beoordelen welke mogelijkheden er zijn...

Voor 10 mei 2022 dienen de huidige crowdfundingsplatformen een vergunning aan te vragen om de activiteiten als crowdfundingsplatformen op 10 november 2022 te kunnen voortzetten. Een verplichting die de Europese Commissie vereist om de regels voor crowdfundingsplaformen in geheel Europa uniform te laten zijn. Geen vergunning...

Bedrijven die in het voorjaar van 2020 NOW-steun hebben ontvangen diende voor 10 januari 2022 een eindafrekening naar het UWV in te sturen om te kunnen beoordelen of de financiële hulp die aangevraagd was daadwerkelijk terecht was. Nu blijkt dat 5840 ondernemingen geen verantwoording over hun...

De beoordeling, analyse en interpretatie van jaarcijfers is altijd maatwerk. Dat geldt wel extra voor de jaarcijfers over de coronajaren 2020 en 2021. Is er sprake van een sterke winstdaling, een kleine winstdaling of is er sprake van een winststijging. In alle gevallen is bepalend wat het verdienmodel...

De groei van de Nederlandse economie uitgedrukt in het bruto binnenlands product zal naar verwachting uitkomen op 5,5 procent. Belangrijk voor ondernemingen om de liquiditeit en cashflow op peil te houden/brengen om deze groei te kunnen financieren temeer omdat de overheidssteun afgebouwd zal worden. Om van de...

In het recent gepubliceerde regeerakkoord staan voor wat betreft het Midden-en Kleinbedrijf een tweetal opmerkelijke maar ook hoopvolle onderwerpen. Het wegnemen van niet nodige beperkingen bij financiering. Het verkleinen van de financieringskloof. Dit is het verschil tussen de vraag van ondernemers naar financiering en het aanbod van...

De coronacrisis heeft gevolgen voor: Financieringssituatie Financieringsvoorwaarden Financieringsstructuren en daardoor ontstaat er voor banken en voor het bedrijfsleven een uitdagend toekomstig financieringslandschap. Een financieringslandschap waar banken moeilijker financieringen verstrekken; de concurrentie op het gebied van bancaire financieringen beperkt tot zeer beperkt is en waar het sentiment omtrent alternatieve financieringsbronnen (nog)...

De rentepercentages voor de financiering van een bedrijfspand zijn nu aantrekkelijk evenals de voorwaarden die bij de financiering van een bedrijfspand bedongen worden. Het is momenteel belangrijk om bij de financiering van een bedrijfspand op meerdere aspecten te vergelijken: Voorwaarden die tijdens de looptijd gelden bij de...